V. TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI 27-29 EKİM 2018 TARİHLERİ ARASINDA INTERCONTİNENTAL İSTANBUL OTEL’DE YAPILACAKTIR. TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI (TÜSEB), T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA BÖLGE OFİSİ İŞBİRLİĞİ İLE V. TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI DÜZENLENMEKTEDİR. KURULTAY’A DÜNYANIN ÇEŞİTLİ ÜLKELERİNDEN VE ÜLKEMİZDEN YAKLAŞIK 500 KATILIMCI DAVET EDİLMİŞTİR. V. TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI’NIN ANA TEMASI “KRONİK BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR” OLARAK BELİRLENMİŞTİR. ALANINDA BAŞARILI BİLİM İNSANLARININ, 10 OTURUMDA BİR ARAYA GELECEĞİ KURULTAYDA, KRONİK BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLARIN RİSK FAKTÖRLERİ KONUSUNDA YAPILABİLECEK ÇALIŞMALAR ELE ALINACAKTIR. AZİZ SANCAR BİLİM, HİZMET VE TEŞVİK ÖDÜLLERİ’NİN BU YIL 2.’Sİ VERİLECEKTİR.

CONGRESS INVITATION

Will be announced...

WELCOME

Will be announced...

CONGRESS POSTER

V. Turkish Medical World Congress Logo

About Logo

  • Türklerde sağlığa verilen önemi gösteren logoya rengini veren Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü (TÜHKE), TÜSEB’in yedi enstitüsünden biri olup bu yıl 5.’si düzenlenen Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nın ana konusunu belirleyerek kurultaya ev sahipliği yapmaktadır.

  • Sağlıklı Uzun Yaşam Döngüsü

    Türkler tüm tarihleri boyunca sağlık ile ilgili çözümler ararken bazı motifler üretmişlerdir. Bu motifleri, çini süslemelerinde ve mimari detaylarda günümüze kadar taşımışlardır. Logonun temel desenini oluşturan motif, sağlıklı ve uzun bir ömrü sembolize etmektedir. Dünyanın, tabiatın ve insan yaşamının döngülerinin uyumunu aksettiren bu motif, tarih boyunca mimari eserlerden padişahların tılsımlı gömleklerine kadar pek çok farklı alanda yer almıştır.

  • Yılan Sembolü

    Yılan gücü, kudreti ve koruyuculuğu simgelemektedir. İnsanoğlu, zehri de şifayı da aynı bünyede bulunduran yılan türüne karşı korku ile karışık bir saygı duymaktadır. Bütün bu etkiler yılan figürünün tıp sembolü olarak kabul edilmesinde de önemli rol oynamaktadır. İlk olarak yılan figürü 1956 yılında Dünya Tıp Birliği tarafından kullanılmıştır. Bütün bu sebepler ile yılan sembolü logomuzda yer almaktadır.

  • Motto: Sağlık Hayattır!

    İnsan hayatının en temel yapı taşının sağlıklı yaşam olduğunu vurgulamak adına sizleri kucaklamaktadır.

CONGRESS MAP & CONTACT

Venue Map

InterContinental İstanbul General Information

Address:

Asker Ocağı Cad. No:1 Taksim 34435, İstanbul

Phone:

+90 212 368 44 44

Fax:

+90 212 368 44 99

E-Mail:

istanbul@InterContinentalistanbul.com

Directions:

Click for Information